FANDOM


Below is a list of all the characters that appear in the series Zaregoto.

The "Outer" WorldEdit

Main Characters
Bokuportrait
Kunagisaportrait
Aikawaportrait
I Tomo Kunagisa Jun Aikawa
Rokumeikan Private University
Mikoko Aoii
Tomoe Emoto
Muimi Atemiya
Mikoko Aoii Tomoe Emoto Muimi Atemiya Akiharu Usami


Antique Apartment
I (Book 2)
Miiko Asano
281063.jpg
Moeta
I Miiko Asano Houko Yamiguchi Moeta Ishinagi
871
Ichihime yukariki
Nanami Nanananami Ichihime Yukariki
Police
Sasaki Sasa Kazuhito Ikaruga
Sumiyuri Private Academy
Ichihime yukariki
Yumashisei
2018-08-16 (1)
2018-08-16
Ichihime Yukariki Yuma Shisei Shiogi Hagihara Tamamo Saijou
Noa Origami
Kyouichirou's Laboratory
Kyouichirou Shadou
Shito Oogaki
Misachi Uze
Kyouichirou Shadou Shito Oogaki Misachi Uze Hinayoshi Koutari
Kokoromi Myoshi
Kasuga Kasugai
564
Furuara Neo Kokoromi Miyoshi Kasuga Kasugai Gaisuke Utsurigi
Mutou Family
Kengo Mutou
Hatsubame Mutou
Hirofumi Mutou
Miharu Mutou
Kengo Mutou Hatsubame Mutou Hirofumi Mutou Miharu Mutou
Team
Kunagisa Short Hair
Kishiki
564
Touno Shigai
Tomo Kunagisa Kishiki Shikigishi Gaisuke Utsurigi Touno Shigai
Suzu Hinemosu Seigo Gotodoroki Tsuki Munefuyumu Hakuraku Nadekiri
Hyou Ayanami
Thirteen Stairs
Takashi Saitou
Magokoro Omokage
Raichi Kino
Noise
Takashi Saitou Magokoro Omokage Raichi Kino Noise
Jikoku
Kinomi
Misora
Takumi
Jikoku Tokinomiya Kinomi Ichirizuka Misora Miotsukushi Takami Miotsukushi
Sonoki
Touno Shigai
Roreru
The12th
Sonoki Emoto Kudan Utage Rurero Migishita Zukin Furuyari the 12th
Akira Kajou Nureginu Yamiguchi
Miscellaneous
675
Neon Suzunashi
Kouta Ishimaru
Yaku Kigamine Neon Suzunashi Kouta Ishimaru Harukana Ii
Jion Tsuge
Madoka
Jion Tsuge Kuchiha Madoka Koutomaru Hayabusa

The "Economical" WorldEdit

Akagami Plutocrat
Iria Akagami
Rei Handa
Akari Chiga
Hikari Chiga
Iria Akagami Rei Handa Akari Chiga Hikari Chiga
Teruko Chiga
Teruko Chiga
Guests on Wet Crow's Feather Island
Akane Sonoyama
Kanami Ibuki
Shinya Sakaki
Maki Himena
Akane Sonoyama Kanami Ibuki Shinya Sakaki Maki Himena
Yayoi Sashirono
Yayoi Sashirono
ER3 System
29593
281057
Kokoromi Myoshi
Akane Sonoyama
I Magokoro Omokage Kokoromi Miyoshi Akane Sonoyama

The "Politics" WorldEdit

Kunagisa Organization
Tomo Kunagisa
Download
Tomo Kunagisa Nao Kunagisa Douji Kasumioka

The "Violence" WorldEdit

Zerozaki Family
Hitoshiki Zerozaki (Book 2)
281077
153494521192523005
823
Hitoshiki Zerozaki Soushiki Zerozaki Kishishiki Zerozaki Magashiki Zerozaki
281060
Zeroshiki
Hataori
Maiori Zerozaki Zeroshiki Zerozaki Hataori Zerozaki Joushiki Zerozaki
Niounomiya Family
677
Izumu Niounomiya
Rizumu Niounomiya Izumu Niounomiya
Sawarabi Branch Family
830
831
Yumiya Sawarabi
Hawatari Sawarabi Naguma Sawarabi Yumiya Sawarabi
Agemaki Branch Family
834
836
835
Saera Agemaki Roudo Agemaki Paresu Agemaki
Miotsukushi Branch Family
Misora
Takumi
Misora Miotsukushi Takami Miotsukushi
Tsumiguchi Family
Tsumina
Tsumiyuki
Tsumina Tsumiguchi Tsumiyuki Tsumiguchi
Tokinomiya Family
Tokei Tokinomiya
Jikoku
Shigure
Tokei Tokinomiya Jikoku Tokinomiya Shigure Tokinomiya
Yamiguchi Family
Houko
Hyoui
Houko Yamiguchi Hyoui Yamiguchi Nureginu Yamiguchi
Ishinagi Family
Toishi
Moeta
Toishi Ishinagi Moeta Ishinagi
Kino Family
Kichi
Raichi Kino
Kichi Kino Raichi Kino
Other Cursing Names
Shibugi
Nukumori
Dogari Toganagi Shimetsu Shibugi Nukemichi Nukumori
Naoki Three Musketeers
Enera
Dorotabou
Hienma
Enera Naoki Dorotabou Naoki Hienma Naoki
Miscellaneous
Tokuhiko Sawagishi
Mifuri Sanjusangendou
Kojika Hanamaki
Tokuhiko Sawagishi Mifuri Sanjusangendou Kojika Hanamaki
Rikka
Puniko
Junya Aikawa Kajumaru Rikka Puniko Yuigahama